Boru Hattına Taşkın Tehdidi

27.05.2008 tarihinde Sivas’ın Hafik İlçesi Topçuyeniköy Mevkii’nde BTC Ham Petrol Boru Hattı’nın bir kısmının, son günlerde gelen  nehrin 50 yıl frekanslı taşkın debisinin üzerinde taşkınlarla  mevcut derenin yatağından taşması ve yatak değiştirmesi sonucu açığa çıktığı tespit edilmiştir.

Boru Hattı Teknik Müdürlüğü, Acil Müdahale, Proje ve Teknik Destek Gruplarının birlikte özverili çalışmaları neticesinde açığa çıkan boru hattı için acil değerlendirmeler yapılmıştır. Teknik ekiplerimizin ivedi olarak aldıkları tedbirler sonucu mevcut dere yatağı değiştirilmiş, ırmak sularının boru hattını etkilemesi ve oturduğu zemini oyması durdurulmuş,  ve boru hattı üzerinde kalıcı çözüm için inceleme çalışmaları başlatılmıştır.

Dere yatağı üzerinde, kalıcı tedbirlerin alınabilmesi için, Su Kaynakları  konusunda  tek resmi otorite olan DSİ ile gerekli yazışmalar yapılmış, uzmanların olayın tesbiti ve çözümü konularında görüş ve önerileri alınmıştır. Toplanan veriler doğrultusunda taşkın olayının tesbiti ve kalıcı çözüm için, projelendirme ve inşaat faaliyetlerine başlanılabilmesi için BTC Co’ya başvurulmuştur.

17.06.2008 tarihinde olayın boyutlarını ve sahadaki aktiviteleri görmek üzere BTC Co ve BIL üst düzey yöneticileri ( Salih Paşaoğlu, Fazıl Şenel, Kemp Copeland, Erin Ford, Şölen Karavelioğlu, Stuart Halliwell ) sahayı ziyaret etmişlerdir.