BTC de 700 Tanker ile 75 milyon Ton Ham Petrol Ceyhan’ dan Gönderildi

BTC Projesinde,  Ceyhan Haydar Aliyev Terminalinden Batı pazarlarına ham petrol taşıyan  700. tankerin de yüklenip gönderilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. 700 tankerle gönderilen ham petrol 555 milyon varil, bir başka deyişle 75 milyon ton olmuştur.

İlk tanker yüklemesi 02.06.2006 da başlayan projede, tam kapasite günde bir milyon varil, yılda ise yaklaşık 50 milyon ton. 2006 yılının ikinci yılında ancak  % 27 kapasite ile çalışıldı, 2007 de bu oran % 57 ye çıktı, 2008 de ise % 67 kapasite ile petrol sevkedildi. 2008 yılında % 83 kapasiteye erişilmesi öngörülmüş olmasına rağmen yangın, sel ve üretim platformlarında meydana gelen sorunlar gibi mücbir sebepler nedeniyle kapasite öngörülenden düşük kaldı. Ancak BIL personeli mücbir sebeplerin doğurduğu durumlarda da olağanüstü gayretle ve  çok profesyonelce iş çıkararak  çok kısa zamanda sorunların giderilmesi ve hattın devreye alınmasını sağladı. Bu çalışmalar sırasında da üstün kaliteli iş yapılırken, çevre duyarlılığı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri asla ihmal edilmedi. Kriz zamanlarındaki BIL çalışanları performansı BTC Co yetkilileri tarafından da büyük takdirle karşılandı.

BTC Projesinin Türkiye kesiminin işletmesinden sorumlu olan BIL Şirketi 2,5 yılı aşkın işletme periyodunda fevkalade iyi bir performansla çalışmıştır.

Hattın Azerbaycan ve Gürcistan kesiminin işletmesini yapanlar henüz hiç bir kalite belgesini alamamışken BIL, üç önemli kalite belgesinin hepsini büyük bir kolaylıkla peş peşe almış ve İşletmesindeki kaliteli performansı adeta tescil etmiştir. BIL'in bir yıl içinde aldığı Sertifikalar, ISO 14001 Çevre Sertifikası, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası ve ISO 9001 Kalite Sertifikasıdır. Böylece BIL Kaliteye, Çevreye ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine verdiği önemi tekrar tekrar  ispatlamıştır. BIL böylesine önemli bir uluslarası projenin işletmesindeki  üstün başarısı ile enerji arenasında Türkiye’ nin itibarına itibar katmıştır.

BTC Projesi Türkiye kesiminin işletmesinde, zaman zaman mücbir sebeplere dayalı küçük randıman düşüklükleri olsa da, bu gün gelinen noktada BTC ham petrol boru hattının Türkiye kesimi % 99,7 işletme randımanıyla ve fevkalade iyi bir performansla işletilmektedir.

Üstün performansları ve özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü tüm personelimi kutluyorum.

Salih Paşaoğlu
BIL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı