750. Tanker Sevinci

Sevgili Arkadaşlarım,

750. tankeri gönderdik.

2 Haziran 2006 da ilk tankeri yüklemeye başlamış ve bunu Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrif ettikleri uluslararası görkemli bir törenle kutlamıştık.

3 Şubat 2007 de  100. tankeri göndermiş ve bu mutlu olayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr.Hilmi Güler’ in  teşrif ettikleri bir törenle kutlamıştık.

Sonra 500. Tankeri gönderdik, şenliklerle kutladık ve bir albümle ölümsüzleştirdik.

Bu gün de 750. tankeri yüklemenin gururu ve sevincini hep birlikte yaşıyoruz. 750 tankerle, 80 milyon ton Hazar Denizi ham petrolünü, Akdenizden; Ceyhan Deniz Terminalimizden, başarıyla ve sorunsuz olarak, dünya pazarlarına sevk etmiş bulunuyoruz.

1776 km'lik BTC Ham Petrol Boru Hattının 1076 km uzunluktaki Türkiye kesimini, dört pompa istasyonu, bir pig istasyonu ve bir pig - basınç düşürme istasyonu, ve Ceyhan Deniz Terminalindeki 7 adet (her biri bir milyon varil kapasiteli) depolama tankları ve 2600 m uzunluktaki iki rıhtımlı yükleme iskelesi  ile, başarılı bir performansla ve dünya standartlarında işletiyoruz.

2009 yılında işletme verimliliğimiz ortalama % 98,5.

İşletmeyi en üstün yönetim sistemi standartlarında yapıyoruz, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği, Çevre Duyarlılığı ve İş Kalitesi yönünden Dünya Standartlarında işletme yapıyoruz.. Bu yüzden de tüm yönetim sertifkalarını birer birer alıyoruz.
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 standartları, kalite belgelerini kolaylıkla aldık.

Değerli arkadaşlarım,

Zaman zaman gazetelerde çıkan  gerçek dışı  bazı haberlerin tüm personelimizi üzdüğünü biliyorum. Bunlara tekzip göndermiyoruz, polemiğe girmek istemiyoruz.

Biz işimize bakıyoruz ve Türkiye’ nin gururu olmak, bir Türk Şirketinin böylesine önemli bir uluslararası transit  boru hattı projesini nasıl mükemmel bir performansla ve üstün kalite standartlarında  işletebileceğini tüm dünyaya göstermek istiyoruz.

BIL’ in Bütçesini olumsuz etkileyen sebepler içersinde personel giderlerinin olmadığını, BIL’ in personel giderlerinin, tam kapasite çalışma halinde, yıllık giderin sadece % 20 si kadar olduğunu, bu giderin  tüm benzer projelerden daha az olduğunu hepimiz biliyoruz. BIL’ in personel sayısında etkin faktörün tamamen projenin konuşlandığı coğrafi yapıya göre, işletmenin sürekliliği ve güvenliliği  gereği yapılması zorunlu olan (14+14) vardiya sisteminden kaynaklandığını, bu çalışma sistemi içinde bu personel sayısının tamamen normal olduğunu ve zaten işe başlamadan önce İşveren ile üzerinde mutabık kalınmış ve onaylanmış olan Organizasyon Şemasına ve bu şemadaki personel sayısına göre çalışma yapıldığını, biliyoruz, biliyorsunuz.

Geldiğimiz noktada, üstün performanslı, üstün standartlı ve olağanüstü  özverili çalışmalarınız için hepinizi candan tebrik ediyor, nice 750 tankerlere diyorum.

Salih PAŞAOĞLU

BIL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı