İşletmede 3. Yıl ve 800. Tanker

Değerli Arkadaşlarım

Biliyorsunuz  Ceyhan Haydar Aliyev Terminalimizden ilk tankeri 4 Haziran 2006 da göndermiştik. Aradan tam üç yıl geçti ve 4 Haziran 2009 günü 800. tankerimizi yolcu ettik.

Bu gün Mayıs Ayı İşletme randımanı geldi, Türkiye kesiminde randımanın % 99,4 olduğunu gördük. 2009 Yılı ilk 5 ayında  işletmemizin Aylık İşletme Randımanlarının tümü % 98  ve üzerinde ve ortalama % 99  olmuştur. Yani İşletmeyi fevkalade güzel bir verimlilikle, fevkalade güzel bir perfomansla sürdürüyoruz. 

Maalesef aynı şeyi throughput (boru hattından geçen petrol miktarı) randımanı için söyleyemiyoruz. Biliyorsunuz geçen sene, BTC Co nun gönderdiği yükleme programına göre hattın % 84 kapasite ile çalışması, yani günde ortalama 840 000 varil petrol sevk edilmesi öngörülmüşken bu program tutturulamadı ve % 67 kapasitede kalındı. BIL’ in  geliri tamamen sevk edilen petrol miktarına bağlı olduğu için throughput hedefindeki bu sapma bize önemli gelir kaybına sebep oldu ve 2008 yılında kar edecekken zarar ettik. İnşaallah önümüzdeki zamanlarda throughput hedefleri tutturulur, hat tam kapasite çalışır ve Şirketimiz gelir kayıplarından kurtularak ekonomik durumunu düzeltir.

Tüm arkadaşlarımı bu olağanüstü işletme randımanı ve olağanüstü performansları için candan kutluyorum.

Nice üç yıllara üstün performansla erişmek dileğiyle sevgiler sunuyorum.

Salih PAŞAOĞLU

BIL Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı