Genel Müdürümüz Tatbikatta

Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Atıf ÇAY, Erzincan PT3 istasyonu yakınlarında gerçekleştirilen Alfa69 Petrol Yayılımına Müdahale Tatbikatını yerinde izledi.

Genel Müdür Yardımcılarımız Bülent İNANÇ ve İsmet GÜRCAN'la birlikte PT3, PT2 istasyonlarını ve KP383 noktasında yürütülmekte olan boru hattı güzergah değişimi çalışmalarını incelemek üzere saha ziyaretlerinde bulunan ÇAY, Acil Durum Müdahale Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen Alfa69 Petrol Yayılımına Müdahale Tatbikatını yerinde izledi.

Senaryoya göre, akarsuya petrol akması sonucu yaşanan kirliliğe müdahale edilen tatbikat kapsamında, akarsu üzerinde oluşturulan barikatlarla kontrol altına alınan petrol, özel ekipmanlarla sudan ayrıştırılarak depolama alanlarına alındı.

Oldukça yüksek debili bir akış ve rüzgarlı bir havada gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı. Tatbikat sonrası yapılan değerlendirme toplantısında katılımcılar ve gözlemciler, müdahalenin başarılı ve geliştirilmesi gereken yönlerini birlikte tespit ettiler.

İşletme faaliyetlerinde, öncelikle insan ve çevrenin korunması prensibiyle hareket eden BIL, yapılan sürekli tatbikatlar ve eğitimlerle beceri ve başarısını sürekli geliştirmeyi hedefliyor.