BTC Hattından Yapılan Sevikiyatta 100 Milyon Varil Aşıldı

İlk tanker yüklemesinin 4 Haziran 2006 tarihinde, British Hawthorn gerçekleştiği BTC ham petrol boru hattında 4 Nisan 2007 günü Malta Bandıralı Seaprince adlı tankere 1.083.000 varil ham petrol yüklenmesiyle, toplam yükleme miktarı  100 Milyon varili aştı.

15 Şubat 2007 günü Enerji Bakanı Dr. Hilmi Güler’in katılımıyla 100. tanker yüklemesinin törenle kutlandığı BTC boru hattı Ceyhan Deniz Terminalinde, 130. tankere yapılan yüklemeyle, toplamda yükleme yapılan ham petrol miktarı 100.000.000 varili aştı.
İnşaat aşamasında çeşitli zorlukların başarı ile aşıldığı BTC boru hattının işletme aşamasında Botaş International Limited; BIL, dünya standartlarında uyguladığı Sağlık, Emniyet, Çevre ve Sosyal duyarlılıkları ile her gün yeni dönüm noktalarını başarı ile geçiyor.
100 Milyonuncu varil ham petrolün yüklemesinin yapıldığı esnada BIL Yönetim Kurulu Başkanı ve  Genel Müdürü Salih PAŞAOĞLU  terminal iskelesi kontrol odası ve yükleme sahasında incelemelerde bulundu. Teknik Genel Müdür Yardımcısı Douglas FEHR’in de katıldığı incelemeler esnasında Deniz İşleri Müdürü Bülent COŞAR yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İncelemelerin ardından bir açıklama yapan PAŞAOĞLU: “ BTC boru hattı işletmesinde BIL her gün yeni başarılara, yeni rekorlara imza atmakta. Önce insan ve çevrenin güvenliği prensibiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızda, 130. tankerde 100 milyon varilin üzerine çıktık. İşletmede yakaladığımız başarı, hattın planlanandan daha önce belirlenmiş tam kapasite olan günlük 1 milyon varil hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Şu anda bugüne kadar en yüksek günlük kapasite olan 750.000 varil günlük kapasitedeyiz. Bu ay içerisinde 1 Milyon varil günlük tam kapasitenin denemeleri yapılacak. Önümüzdeki dönemde de hattın kapasitesinin kademeli olarak 1.2 ve 1.6 milyon varile ulaşması çalışmaları sürdürülmektedir.”

BTC hattından yapılan sevkiyatlar neticesinde ülkemizin kazancı da her geçen gün artmakta. 100 milyon varil yükleme ile birlikte işletme geliri olarak BIL 35 Milyon Dolar kazandı. Hazineye giren 20 Milyon Dolar vergi geliri yanında TPAO’nun petroldeki %6.5’lik hissesi de hesaplandığında ülkemizin toplamda 450 Milyon Dolar’ın üzerinde gelir elde ettiği görülmektedir. Açıklamasında hattın gelirlerini de anlatan Salih PAŞAOĞLU; “Ülkemiz BTC hattından her geçen gün artan miktarda maddi gelir elde etmekte. Hattın kapasitesinin artmasıyla birlikte bu gelir daha da artacaktır. Ancak Asrın Projesinin ülkemize maddi kazancından daha önemlisi kazandırdığı manevi ve stratejik kazanımlardır. Ülkemiz bu projeyle petrol üretmediği halde dünya petrol piyasalarında etkin bir aktör durumuna gelmiştir. Projede yakalanan başarı enerji alanında gerçekleşecek yeni projeler için referans kaynağı olurken, Ceyhan’ın dünya çapında bir enerji merkezi olmasının önü açılmıştır.” şeklinde konuştu.