BTC Boru Hattında 150. Tankere Petrol Yüklendi

  • BTC boru hattında işletme başarıyla sürmektedir. 6 Şubat 2007 günü 100. Tankere petrol yüklemesi yapan ve bu başarıyı 15 şubat 2007 günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Hilmi GÜLER’ in katıldığı görkemli bir  törenle kutlayan BTC boru hattında, yaklaşık 3 ay sonra 2 Mayıs 2007 günü 150. Tankere 118 milyon varil ham petrol yüklenmiştir.
  • 1 Mayıs 2007 günü hattan 880.000 varil petrol geçirilmiş ve  (% 88) kapasiteye ulaşılmıştır. Bu kapasiteye  ulaşmak için  tüm pompa istasyonları birlikte çalışmış ve saatte 5800 metreküp ham petrol basılmıştır.
  • Bu ay  içerisinde günde 1 milyon varil olan tam kapasite denenecektir. Bunun için saatte 6600 metreküp petrol basılacaktır. 
  • Türkiye’nin geliri, 2 mayıs 2007 itibarı ile, 530 milyon doları aşmıştır.
  • Bu güne kadar  yüklenen 118 milyon varil petrol için BIL’ e 41 milyon dolar, hazineye 24 milyon dolar gelir gelmiştir. Ayrıca BIL ve BOTAŞ 9 milyon dolar liman hizmetleri geliri elde etmiştir (toplam 74 milyon dolar) TPAO’nun geliri ise (bir varil petrolun fiyatının yaklaşık 60 dolar olduğu varsayımı ile)  462  milyon dolardır. Böylece Türkiye’nin geliri 536 milyon dolar olmuştur.
  • Önümüzdeki yıl hattın yıl boyunca tam kapasite çalışması beklenmektedir. 
  • Bu takdirde yıllık gelir 1,6 milyar doları aşacaktır (120 milyon dolar BIL, 80 milyon dolar hazine ve 1,4 milyar dolar TPAO geliri). 
  • Boru hattı kapasitesinin bir milyon varilin üzerine çıkarılması, günde, ilk aşamada 1,2 milyon varile, ikinci aşamada (bazı istasyonlara bir ya da iki ilave pompa koyarak) 1,6 milyon varil kapasiteye çıkarılması için teknik çalışmalar sürmektedir. İkinci alternatif bir kaç sene alacak, ancak ilk alternatif yıl sonunda hayata geçirilebilecektir.
  • Hat yıl boyunca günde 1,2 milyon varil kapasiteyle çalışırsa, Türkiye bundan yılda 2 milyar dolar gelir elde edecektir ( 150 milyon BIL’ e, 90 milyon hazineye, 30 milyon liman hizmetleri, 1,7 milyar TPAO geliri)