Birinci yıl dönümünde Avrupa Enerji Muhabirleri ağırlandı.

BTC' de ilk tanker 2 Haziran 2006 da yüklenmeye başlanmış ve 4 Haziran 2006' da yüklenme tamamlanarak tanker gönderilmişti. Geçen bir tam yılda 175 tanker yüklenip gönderildi ve bu gün 4 Haziran 2007 günü 176. tanker yükleniyor.

 

İlk tankerin birinci yıldönümü gününde Avrupa Ülkelerinden 34 Enerji muhabiri BTC tesislerini gezdi ve BIL Genel müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih PAŞAOĞLU'ndan brifing aldı. BP Türkiye basın ve halkla ilişkiler müdürü Murat Lecompte ve BTC Co şirketinden Jale TUKSAL’ın da katıldığı gezi, Botaş bölge müdürlüğü ve BIL ortak organizasyonuyla gerçekleştirildi.

Paşaoğlu sunumunda Ceyhan' daki BIL  ve BOTAŞ tesisleri hakkında, Irak-Türkiye (Kerkük Yumurtalık) Ham Petrol Boru Hattı ve Baku-Tiflis-Ceyhan (BTC)  Ham Petrol Boru Hattı Projeleri hakkında bilgi vermekle kalmadı, eski bir Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak, Türkiye’nin enerji politikaları ve önemli ulusal ve uluslararası enerji projeleri hakkında bilgiler verdi ve soruları cevaplandırdı.

 

Paşaoğlu; Türkiye' nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Türkiye' de enerji piyasasını liberalleştirmek için çalışmalar yaptığını kanun ve yönetmelikler çıkardığını, enerji arz güvenliği için çok yönlü tedbirler aldığını, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine, enerji arz çeşitliliğinin sağlanmasına, doğal gaz depolama tesisleri yapılmasına öncelik verildiğini anlattı ve Türkiye' nin uluslararası petrol ve doğal gaz transit boru hattı projeleri hakkında bilgi verdi.

 

Irak-Türkiye ve BTC Projeleri ve bu projelerin işletmeleri hakkında da detaylı bilgi sunan Paşaoğlu şunları söyledi; “BTC Projesinin işletmesi başarıyla sürdürülmekte, her gün bir yeni rekor kırılmaktadır. Nisan ayında  21 tankere 18 Milyon varil yüklenerek rekor kırılırken, Mayıs ayında 24 tankere 20 milyon varil petrol yüklenmiştir. Mayıs ayı ortalaması olarak % 65 kapasite ile çalışılmıştır Mayıs ayında günlük olarak bir kez % 90 kapasiteye ulaşılmıştır. Haziran ayı içinde % 100 kapasite denenecektir. Önümüzdeki yıl tüm yıl boyunca tam kapasite çalışmak hedeflenmektedir. Ayrıca Projenin, bir milyon varil/gün olan kapasitesinin artırılması için teknik çalışmalar da sürmektedir. İlk aşamada 1,2 milyon varil/gün, ikinci aşamada, bir kaç pompa ilavesi ile, 1,6 milyon varil/ gün kapasiteye erişilmesi planlanmaktadır. Bu gün ilk tankerin sevk edilmesinin yıl dönümüdür ve 176. tankere yükleme yapılmaktadır. Bu yükleme ile birlikte 142 milyon varil petrol yüklenmiş olacaktır. Bu işlemlerden BIL' in geliri tam 50 milyon dolar olmuştur. Ayrıca BIL ve BOTAŞ 11 milyon dolar liman hizmetlerinden gelir elde etmiştir. Türkiye hazinesine de 28 milyon dolar vergi gelmiştir.  TPAO' nun Projedeki % 6,5 lik payından dolayı da ayrıca Türkiye' nin  yaklaşık 550 milyon dolarlık bir geliri olmuştur. Böylece Türkiye bu Projeden bu güne kadar yaklaşık 640 milyon dolar gelir elde etmiştir. Projede kapasite artışı ile, MEP Katılımcıları ile birlikte,  BIL' in ve Türkiye' nin geliri de artacaktır.”