BTC Hattında İşletmenin Birinci Yılında Tam Kapasiteye Çıkıldı


• BTC projesinde 15 Haziran-16 Haziran gecesi 7 saat boyunca saatte 6650 metreküp, bir başka deyişle günde  1.000.000 varil petrol taşınarak tam kapasiteye ulaşılmıştır,
• İlk tanker yüklemesinin 2006 yılı haziran ayında olduğu düşünüldüğünde, bir yıl sonra, 2007 yılı Haziran ayında tam kapasiteye ulaşılmış olmaktadır
• 15 Haziran  günü 183. Tankere 148 milyonuncu varil ham petrol yüklenmiştir.
• Yüklenen yüz seksenüç milyon varil petrol için bıl’ e 52 milyon dolar, hazineye 30 milyon dolar gelir gelmiştir. Ayrıca BIL ve BOTAŞ 11 milyon dolar liman hizmetleri geliri elde etmiştir (toplam 93 milyon dolar) TPAO’ nun geliri ise (bir varil petrolun fiyatının yaklaşık 60 dolar olduğu varsayımı ile)  577  milyon dolardır. Böylece Türkiye’ nin geliri 670 milyon doları bulmuştur.
• Bu gün için hattın sürekli tam kapasitede çalışması mümkün değildir, çünkü Hazar Denizi’nde petrol üretimi henüz bu hıza yükselmemiştir. Ancak üretim hızı gittikçe artmaktadır ve önümüzdeki yıl hattın yıl boyunca tam kapasite çalışması beklenmektedir.
• Bu takdirde yıllık gelir 1,6 milyar doları aşacaktır (125 milyon dolar BIL, 70 milyon dolar hazine, 25 milyon dolar liman hizmetleri ve 1,4 milyar dolar TPAO geliri).
• Boru hattı kapasitesinin bir milyon varilin üzerine çıkarılması, günde, ilk aşamada 1,2 milyon varile, ikinci aşamada (bazı istasyonlara bir ya da iki ilave pompa koyarak) 1,6 milyon varil kapasiteye çıkarılması için teknik çalışmalar sürmektedir. İkinci alternatif bir kaç sene alacak, ancak ilk alternatif yıl sonunda hayata geçirilebilecektir.
• Hat yıl boyunca günde 1,2 milyon varil kapasiteyle çalışırsa, Türkiye bundan yılda 2 milyar dolar gelir elde edecektir ( 150 milyon BIL, 90 milyon hazineye, 30 milyon liman hizmetleri, 1,7 milyar TPAO geliri)