TC Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi BTC Ziyareti

TC Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Eğitim Merkezi Aday Meslek Memurları,  Başkan V. Sayın Vefik FENMEN’nin himayesinde  Ceyhan Deniz Terminali, BTC tesislerini gezdi.

03 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat 11:30’da tesislere gelen 42 kişiden oluşan heyet, BIL Genel Müdür Yardımcıları İzzet DÜNDAR ve Bülent İNANÇ tarafından karşılandı.

Sağlık Emniyet ve Çevre bilgilendirmesinin ardından, BIL Genel Müdür Yardımcısı Bülent İNANÇ brifing verdi. İnanç konuşmasında; BTC projesi ve ülkemiz açısından önemi yanında, plan ve uygulama aşamasında olan doğalgaz ve petrol boru hattı projeleriyle Türkiye’nin doğu ile batı arasında bir enerji koridoru rolü üstlendiğini, Irak-Türkiye petrol boru hattının ardından BTC Ham Petrol Boru Hattı ile de bu gelişimin ivme kazandığını ifade etti. BIL’in buradaki pozisyonunun işletmeci şirket olduğunun altını çizen  Bülent İNANÇ, şirket kuruluş sözleşmesinde sadece petrol boru hattının işletilmesi olmadığını vurgulayarak ileriki dönemlerde BIL’in rafineri, depolama, pazarlama ve sondaj faaliyetlerine başlayacağına olan inancını dile getirdi.

Kontrol odası ve Ölçüm istasyonlarını kapsayan kısa bir saha turunun ardından heyet hatıra fotoğrafı çektirerek tesislerden ayrıldı.